Fraza

"art 92 3 pkt 2 kodeks pracy"

została znaleziona (10 wyników)
 • Opinia prawna na temat "art 92 3 pkt 2 kodeks pracy"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "art 92 3 pkt 2 kodeks pracy", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Status prawny udziałów nabytych przez małżonka przed zawarciem małżeństwa

  (...) . Ogólna zasada Stosownie do art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwanej dalej "k.r.o."), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność (...)
 • Wspólność majątkowa małżonków

  (...) , z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 kodeksu rodzinnego (...)
 • 2016-08-23Wpływ zmiany formy działalności podmiotu leczniczego na umowy zawarte z NFZ

  (...) administracyjna stanowi inaczej (art. 553 § 2 K.s.h.). Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 K.s.h (...)
 • 2014-05-09Nowelizacja Kodeksu karnego zatwierdzona przez rząd

  (...) , obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego, obowiązki takie jak, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4-5, 6a-7a Kodeksu (...)
 • 2014-07-24Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane - czym się różnią?

  (...) przedawnienia roszczeń będzie wynosił 2 lata (art. 646 Kodeksu cywilnego), zaś w przypadku umowy o roboty budowlane w razie zgłaszania roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wedle art. 118 K.c (...)
 • 2016-11-30Zasada surogacji przy podziale majątku wspólnego

  (...) r. poz. 121, z późn. zm. Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 2 (...)
 • 2015-07-30Jednoosobowa spółka z o. o. ma wady. Zobacz jakie

  (...) Zgodnie z treścią art. 4 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - spółką jednoosobową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, w której wszystkie udziały albo akcje należą (...)
 • 2014-09-23Dobowy odpoczynek a praca w nocy

  (...) równoważnych norm czasów pracy, dopuszcza się co najwyżej przez dwie kolejne noce. 4. Postanowienie ust. 3 ma zastosowanie, gdy pracownik przepracował w porze nocnej co najmniej 2 godziny podczas zmiany (...)
 • 2014-06-30Jakie zachowanie może zostać potraktowane jako uznanie długu?

  (...) przez wierzyciela, że dłużnik uznał dług znacznie zwiększa szanse na korzystne dla niego zakończenie sprawy. Po drugie zaś, zgodnie z art. 485 §1 pkt 3) Kodeksu postępowania cywilnego, jeśli dłużnik uznał dług (...)
 • 2015-07-31Bezskuteczność egzekucji administracyjnej - kiedy następuje?

  (...) publicznej; 3) należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej; 4) należności przypadające od jednostek budżetowych (...)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy art 92 3 pkt 2 kodeks pracy? Zadaj pytanie na forum o art 92 3 pkt 2 kodeks pracy lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania art 92 3 pkt 2 kodeks pracy