Fraza

"ceny papieru"

została znaleziona (55 wyników)
 • Opinia prawna na temat "ceny papieru"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "ceny papieru", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Krótka sprzedaż

  (...) ? Stosownie do wyjaśnień GPW w Warszawie, istotą krótkiej sprzedaży jest zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych. Inwestor pożycza określoną liczbę akcji, spodziewając się spadku ich ceny (...)
 • Instrumenty pochodne

  (...) majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa (...)
 • Warranty opcyjne

  (...) uplasować na rynku dowolny emitent papierów wartościowych, wskazując dowolny instrument bazowy i jego cenę w określonym punkcie przyszłości. Ponadto, należy mieć na względzie, że warrant subskrypcyjny (...)
 • GALERIA: Debiut PZU na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

 • Warranty subskrypcyjne

  (...) do subskrypcyjnych, nie są emitowane przez samą spółkę, ale podmiot trzeci (np. bank) i ich przedmiot stanowi nabycie pewnych papierów wartościowych po określonej cenie w sposób przypominający objęcie akcji (...)
 • Baza instrumentów pochodnych

  (...) Baza instrumentów pochodnych A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Baza instrumentów pochodnych Baza instrumentów pochodnych to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne (...)
 • Instrumenty finansowe

  (...) finansowymi są: 1) papiery wartościowe ; 2) niebędące papierami wartościowymi: a) tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania ( certfikaty inwestycyjne , jednostki uczestnictwa ), b) instrumenty (...)
 • Prawa do akcji

  (...) Prawa do akcji A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Prawa do akcji Jak wyjaśnia ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do akcji (zwane w skrócie PDA) to papier wartościowy (...)
 • Obligacje skarbowe

  (...) prawnymi, oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej. Powiązane hasła Krótka sprzedaż Papiery wartościowe Rachunkowość Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych Bony skarbowe Ceny transferowe (...)
 • Prawa poboru

  (...) przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Dzień prawa poboru Jeżeli akcjonariusze nie zostali (...)
 • Bony skarbowe

  (...) rachunku bankowego Ministerstwa Finansów prowadzonego w Narodowym Banku Polskim. Powiązane hasła Krótka sprzedaż Papiery wartościowe Ceny transferowe Faktoring Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych (...)
 • Zarządzanie portfelem

  (...) portfelem papierów wartościowych ), to w skład portfela wchodzić mogą papiery wartościowe, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, prawa majątkowe, których cena zależy (...)
 • Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji

  (...) niż jeden podmiot; 8) cenę, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią (...)
 • Certyfikaty inwestycyjne

  (...) przez fundusz certyfikaty są publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, czy niepublicznymi certyfikatami inwestycyjnymi. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami (...)
 • Sprzedaż na raty

  (...) Bony skarbowe Cena (wartość) sprzedaży netto Ceny transferowe Czynności bankowe Czyny nieuczciwej konkurencji Data pewna Faktoring Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych Treści do Internetowej (...)
 • Obligacje zamienne

  (...) Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych Bankowe papiery wartościowe Ceny transferowe Treści do Internetowej Encyklopedii Prawa dostarcza: Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz (...)
1| 2| 3| 4|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy ceny papieru? Zadaj pytanie na forum o ceny papieru lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania ceny papieru