Fraza

"ceny papieru"

została znaleziona (55 wyników)
 • Opinia prawna na temat "ceny papieru"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "ceny papieru", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Przyjęte praktyki rynkowe

  (...) o obrocie instrumentami finansowymi] Powiązane hasła Manipulacja instrumentem finansowym Papiery wartościowe Ceny transferowe Faktoring Instrumenty pochodne Kierownik jednostki Opcje Podstawa opodatkowania (...)
 • Zgłoszenie zamiaru koncentracji

  (...) Obligacje zamienne Stwierdzenie zasiedzenia Akcje uprzywilejowane Apelacja Aport (wkład niepieniężny) i akcje aportowe Bankowe papiery wartościowe Ceny transferowe Treści do Internetowej Encyklopedii Prawa (...)
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  (...) ) nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska - w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że nabycie (...)
 • GALERIA: Debiut PZU na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

 • Transakcje pakietowe

  (...) Transakcje pakietowe A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Transakcje pakietowe Zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta (...)
 • Subskrypcja akcji

  (...) przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Powiązane hasła Kapitał docelowy Papiery wartościowe Podwyższenie kapitału zakładowego (spółki akcyjnej) Prawa do akcji Raporty (...)
 • Swapy

  (...) przyszłości wymienią się pewnymi płatnościami wedle reguł zdefiniowanych w kontrakcie swapowym. Swapy stanowią rodzaj instrumentów pochodnych, czyli praw majątkowych, których cena rynkowa zależna jest od ceny (...)
 • Akredytywa dokumentowa

  (...) akredytywy i dokumentów akredytywy przedstawionych bankowi przez jej beneficjenta. Powiązane hasła Akredytywa pieniężna Przedawnienie roszczeń Akcje imienne Badanie sprawozdania finansowego Bankowe papiery (...)
 • Hipoteka łączna

  (...) niż jedną nieruchomość (hipoteka łączna umowna). Powiązane hasła Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych Ceny transferowe Data pewna Hipoteczne listy zastawne Hipoteka Hipoteka przymusowa Obligacje (...)
 • Jednostki uczestnictwa

  (...) zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. Powiązane hasła Badanie sprawozdania (...)
 • Obligacje z prawem pierwszeństwa

  (...) na jedną obligację oraz cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia. Uchwała o emisji obligacji określa termin wygaśnięcia uprawnień obligatariuszy wynikających z przyznanego prawa pierwszeństwa. Powiązane (...)
 • Odpowiedź na pozew

  (...) i egzekucyjne Pozew wzajemny Skarga kasacyjna Aport (wkład niepieniężny) i akcje aportowe Awal (poręczenie czekowe) Bankowe papiery wartościowe Baza instrumentów pochodnych Ceny transferowe Treści do Internetowej (...)
 • Przedsiębiorstwo

  (...) z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności (...)
 • Rachunkowość

  (...) na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy (...)
 • Regulamin pracy

  (...) regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Powiązane hasła Aport (wkład niepieniężny) i akcje aportowe Ceny transferowe Postępowanie sądowe i egzekucyjne Wspólność majątkowa małżonków Podmiot (...)
 • Skup akcji własnych

  (...) cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona (...)
1| 2| 3| 4|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy ceny papieru? Zadaj pytanie na forum o ceny papieru lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania ceny papieru