Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fraza

"dz ustaw nr 217 paragraf 29"

została znaleziona (39 wyników)
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym > Archiwum aktów prawnych w Money.pl

  (...) listopada 1998 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369, Nr 134, poz. 1509 (...)
 • Kodeks pracy > Akty prawne > Firma

  (...) Kodeks pracy > Akty prawne > Firma Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Kodeks pracy Tekst jednolity kodeksu pracy opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 (...)
 • Opłaty skarbowe > Wskaźniki > Kalkulatory i wskaźniki > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) Straży Granicznej 305 zł 2) pobytową wydawaną przez wojewodę w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz (...)
 • Dokonanie czynności urzędowej > Opłaty skarbowe > Podatki

  (...) lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1) 6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (...)
 • COMARCH SA zmniejszenie udziału BZ WBK AIB TFI SA na WZA - zawiadomienie nr 2 > Komunikaty ze spółek > Giełda

  (...) pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 (...)
 • Aktualny taryfikator mandatów w Money.pl

  (...) nie więcej niż 500 zł (*) Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz (...)
 • Punkty karne

  (...) Z Naruszenia, którym nie przypisano wartości punkowej 01 Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego Użyte w tabeli skróty oznaczają: k.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 (...)
 • Podmiot publiczny

  (...) Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, Dz. U. z 2007 r. Nr 231, Poz. 1702), Państwową Agencję Atomistyki (uregulowaną w   ustawie   z 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, Dz. U. z 2007 r (...)
 • Obligacje Bankowe Noble Bank | Marketmoney.pl

  (...) z Obligacji stanowią zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) zobowiązania podporządkowane (...)
 • Mieszkaniowe > Ulgi w roku 2007 > PIT 2007 > Podatki

  (...) innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588); obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15.12.2006 r. - M.P. Nr 89, poz. 926 - kasy mieszkaniowe (kontynuacja) Dla kogo Osoby, które przed 1 stycznia 2002 r (...)
 • DM BZ WBK - MarketMoney.pl

  (...) oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm (...)
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości

  (...) wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351); 5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...)
 • COMARCH SA zmniejszenie udziału BZ WBK AIB Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów na WZA > Komunikaty

  (...) pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz (...)
 • COMARCH SA zmniejszenie udziału BZ WBK Asset Management w ogólnej liczbie głosów na WZA > Komunikaty ze spółek

  (...) udziału BZ WBK Asset Management w ogólnej liczbie głosów na WZA 12.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2011 Działając na podstawie przepisu art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie (...)
 • Obligacje przychodowe

  (...) w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz (...)
1| 2| 3|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy dz ustaw nr 217 paragraf 29? Zadaj pytanie na forum o dz ustaw nr 217 paragraf 29 lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania dz ustaw nr 217 paragraf 29