Fraza

"kodeks postępowania cywilnego"

została znaleziona (166 wyników)
 • Opinia prawna na temat "kodeks postępowania cywilnego"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "kodeks postępowania cywilnego", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Postępowanie przed sądem > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  (...) sądowych w postępowaniu cywilnym Pytanie: Akta sprawy były dla stron niedostępne w sekretariacie sądu. Sekretariat tłumaczył, że akta są u sędziego, który akurat w tym dniu i czasie sądził, a więc w danym (...)
 • Bankowy tytuł egzekucyjny

  (...) Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu (...)
 • Tytuł egzekucyjny

  (...) Tytuł egzekucyjny A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Tytuł egzekucyjny Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego tytułami egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne (...)
 • GALERIA: Proces cywilny z powództwa Nergala, lidera grupy Behemoth

 • Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

  (...) ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz (...)
 • 2015-09-30Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?

  (...) Powszechnie uznaje się, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie występuje górna granica kwoty objętej żądaniem pozwu. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują żadnych (...)
 • Prawo bankowe > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  (...) w postępowaniu cywilnym ksiąg bankowych oraz wyciągów z tych ksiąg narusza konstytucję. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Pytanie: Złożyłem na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży (...)
 • Data pewna

  (...) się datą pewną? W praktyce bankowej szczególnie często używana będzie umowa rachunku powierniczego z datą pewną. Jeśli forma taka zostanie zastosowana to: - w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego (...)
 • 2015-09-30Mediacja w sprawach o rozwód i separację. Kiedy sąd może ją nakazać

  (...) wprowadzona do ustawy Kodeks postępowania cywilnego nowelizacją z 28 lipca 2005 r., a weszła w życie 10 grudnia 2005 r. W sprawach o rozwód i separację o mediacji traktują, oprócz stosowanych odpowiednio (...)
 • Przedawnienie roszczeń

  (...) przedawnienia zaczyna biec na nowo. W wielu wypadkach ponowny bieg terminu nie zaczyna się natychmiast, gdyż w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym (...)
 • 2014-09-23Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

  (...) Pytanie: W toku postępowania cywilnego o zapłatę za dostarczony towar pozwany zaprzecza, jakoby otrzymał paczkę z towarem, mimo przedłożenia przeze mnie pocztowej zwrotki z jego podpisem z imienia (...)
 • 2014-10-01Opinie biegłych w sprawach o opiekę nad dzieckiem

  (...) przez nią roszczeń, w ramach ogólnej zasady procesu cywilnego, tj. art. 217 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że strona w postępowaniu sądowym może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać (...)
 • 2015-01-25Koszty zabezpieczenia opartego na nakazie zapłaty. Jak je odzyskać?

  (...) jest charakter nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia. Zgodnie z treścią art. 492 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) nakaz taki stanowi z chwilą jego wydania tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania (...)
 • Dział spadku

  (...) cywilnoprawnych Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych Postępowanie sądowe i egzekucyjne Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych Zarządzanie portfelem Zwolnienia od podatku od czynności (...)
 • Pozew o ochronę dóbr osobistych

  (...) w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Powiązane hasła Przedawnienie roszczeń Postępowanie sądowe i egzekucyjne Regulamin pracy Wspólność majątkowa małżonków Data pewna Hipoteka Karty płatnicze (...)
 • Właściwość ogólna

  (...) wiąże się dochodzone roszczenie. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Powiązane hasła Postępowanie sądowe (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... 12
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy kodeks postępowania cywilnego? Zadaj pytanie na forum o kodeks postępowania cywilnego lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania kodeks postępowania cywilnego