Fraza

"kodeks postępowania cywilnego"

została znaleziona (166 wyników)
 • Opinia prawna na temat "kodeks postępowania cywilnego"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "kodeks postępowania cywilnego", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • 2015-03-27Egzekucja alimentów musi być skuteczniejsza

  (...) w celu jego rozwiązania. Michalak przypomniał, że zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego wierzyciel kierujący wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani (...)
 • 2015-02-06Dług spadkowy. Sejm uchwalił ważne zmiany

  (...) nowelizacji kodeksów: cywilnego i postępowania cywilnego było w piątek w Sejmie 302 posłów, nikt nie opowiedział się przeciw, a od głosu wstrzymało się 137 posłów. Ustawa trafi teraz do Senatu. Wcześniej (...)
 • 2014-09-23Kurator dla spółki z o.o.

  (...) tylko do egzekucji, w związku z którą został ustanowiony i do innego postępowania musi być oddzielny kurator ustanowiony w odrębnym postanowieniu? Odpowiedź: W myśl art. 69 kodeksu postępowania cywilnego (...)
 • GALERIA: Proces cywilny z powództwa Nergala, lidera grupy Behemoth

 • 2014-08-11Prawo spadkowe. Rząd zajmie się propozycją nowelizacji

  (...) Zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o spadkach przygotował resort sprawiedliwości. Zakłada ona, że spadkobierca mógłby odpowiadać za długi spadkowe do wartości aktywów spadku (...)
 • 2015-02-04Prawo spadkowe. Nowe regulacje mniej bolesne dla kieszeni?

  (...) odziedziczonego majątku, a nie - jak do tej pory - w całości. Ponieważ podczas debaty PO zgłosiła trzy poprawki, propozycją zmian w kodeksach: cywilnym i postępowania cywilnego - przed sejmowym głosowaniem całego (...)
 • 2016-01-01Rozprawy karne od tego roku także będą nagrywane

  (...) . rejestrowane są już one w sprawach cywilnych, a od ponad roku w sprawach o wykroczenia. 1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzająca przepisy dotyczące nagrywania rozpraw (...)
 • 2015-12-09Orzeczenie rozwodu - jakie skutki powoduje?

  (...) , kiedy małżonkowie z datą wcześniejszą ustanowili rozdzielność majątkową, bądź w drodze polubownej, bądź na skutek orzeczenia sądu wydanego w odrębnym postępowaniu sądowym. Rozdzielność majątkowa powstała na skutek (...)
 • 2015-04-02Eksmisja na bruk. Szykują się zmiany w prawie

  (...) i elektryczne, możliwość ogrzewania oraz zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków i zapewniać co najmniej pięć m.kw. na osobę.Jak zapisano w Kodeksie postępowania cywilnego, komornik ma wstrzymać (...)
 • 2014-05-19Janusz Piechociński: obywatel liczy na sprawne i racjonalne sądy

  (...) Sawicki podkreśla, że czeka na konkrety. Czytaj więcej w Money.pl Duże ułatwienia w składaniu pism procesowychSejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą nadanie (...)
 • 2014-09-18UOKiK chce, by prokuratura zbadała działalność spółki 4You Airlines

  (...) przez przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z umów. Jak przypomniał UOKiK w czwartkowym komunikacie, postępowanie wyjaśniające w sprawie 4You Airlines wszczął 26 sierpnia. Z napływających do Urzędu sygnałów wynikało (...)
 • 2014-09-23Przedawnienie części roszczenia

  (...) powyższego roszczenia o zapłatę czynszu w postępowaniu uproszczonym, tzn. czy sąd rozpozna sprawę co do pozostałej, nieprzedawnionej części zaległego czynszu? Odpowiedź: Zgodnie z art. 316 Kodeksu postępowania (...)
 • 2014-09-23Czy komornik może zająć wynagrodzenie za zlecenie

  (...) . 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dalej k.p.c., wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu... (...)
 • 2014-09-23Jak rozumieć sformułowanie "oryginał dokumentu"

  (...) postępowania cywilnego nie reguluje w dostatecznej mierze kwestii dowodów mających postać zdematerializowaną.... (...)
 • 2015-01-30Sprzedaż przedmiotu najmu - jakie skutki dla wynajmującego?

  (...) przysądzenie w postępowaniu egzekucyjnym prawa własności nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu skutkować będzie wstąpieniem nabywcy w prawa i obowiązki poprzedniego wynajmującego na zasadach jak w Kodeksie (...)
 • 2014-06-06Posłowie za pracami nad ograniczeniem adopcji ze wskazaniem

  (...) wczorajszej debaty w Sejmie wszystkie kluby i koło były za dalszymi pracami nad projektem. Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego został przygotowany (...)
3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy kodeks postępowania cywilnego? Zadaj pytanie na forum o kodeks postępowania cywilnego lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania kodeks postępowania cywilnego