Fraza

"kodeks postępowania cywilnego"

została znaleziona (166 wyników)
 • Opinia prawna na temat "kodeks postępowania cywilnego"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "kodeks postępowania cywilnego", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • 2015-07-03Rygor natychmiastowej wykonalności. Kiedy sąd może go nałożyć?

  (...) może nadać rygor natychmiastowej wykonalności również w innych sytuacjach. Definiuje je art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzję trzeba wykonać natychmiast w momencie, gdy jest to niezbędne ze (...)
 • 2015-01-31Kasa fiskalna - czy prawnik zawsze musi ją mieć?

  (...) świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego to sąd postanawia o ustanowieniu prawnika (...)
 • 2015-11-23Przymusowy wykup akcji. Jak może bronić się akcjonariusz mniejszościowy

  (...) zainicjowanego postępowania jest wyłącznie ocena dokonanej przez biegłego wyceny i ustalenie ostatecznej ceny wykupu akcji. Jeśli zachodzi taka potrzeba sąd może wyznaczyć nowego biegłego. Co ważne, sąd sprawdza (...)
 • GALERIA: Proces cywilny z powództwa Nergala, lidera grupy Behemoth

 • 2014-09-23Doręczenie prawomocnego nakazu zapłaty

  (...) postępowania cywilnego świadczącego o tym, że można już w pozwie złożyć stosowny wniosek o doręczenie prawomocnego... (...)
 • 2014-09-23Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

  (...) - a minął termin płatności, 3. składek związkowych. Odpowiedź: W opisywanym przypadku należy sięgnąć do przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji z rachunku bankowego. Zastosowanie będzie (...)
 • 2014-09-23Powództwo o ustalenie prawa

  (...) nie wytoczono czekając na odpowiedz z sądu. Odpowiedź: Dopuszczalność powództw o ustalenie prawa lub stosunku prawnego została wyraźnie rozstrzygnięta w art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc). Jest... (...)
 • 2014-09-23Błąd w nazwisku w tytule wykonawczym

  (...) nazwiskiem? Pomimo błędu w nazwisku wezwanie do zapłaty dłużnik podął tak samo zresztą odpis nakazu z sądu. Odpowiedź: Prawomocny nakaz zapłaty w myśl art. 777 ust.1 kodeksu postępowania cywilnego jest tytułem (...)
 • 2014-09-23Zajęcie komornicze

  (...) jest ujęty w kosztach mojej firmy i ja nim pracuję. Odpowiedź: Witamy; W sprawach opisanych w stanie faktycznym, zastosowanie znajduje art. 841 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc). Artykuł (...)
 • 2014-09-23Nie usprawiedliwione niestawiennictwo świadka

  (...) postępowania cywilnego nakłada na osoby powołane w charakterzeświadka obowiązek stawiennictwa oraz złożenia zeznań (dopuszczalne wyjątkiprecyzuje... (...)
 • 2014-09-23Przeniesienie sprawy sądowej z sądu okręgowego

  (...) na mój wniosek i czy nie utracę ciągłości sprawy? Odpowiedź: Zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.): Sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu... (...)
 • 2014-09-23Koszty ustanowienia zarządu przymusowego

  (...) koszty ponosi z tego tytułu wierzyciel i jak ustalane jest wynagrodzenie zarządcy? Odpowiedź: Wedle art. 10641 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji przez zarząd przymusowy stosuje (...)
 • 2014-09-23Obecność strony na sprawie rozwodowej

  (...) z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 43 Poz. 296 z późn. zm), a konkretnie... (...)
 • 2014-09-23Wykreślenie hipoteki przymusowej

  (...) rozwiązania umowne nie wchodzą w grę. Odpowiedź: W myśl art. 626^2 § 5 kodeksu postępowania cywilnego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej może złożyć: właściciel nieruchomościużytkownik... (...)
 • 2014-09-23Egzekucja z rachunku bankowego i jej ograniczenia

  (...) jak i prywatnych kont, czy także lokat terminowych? Odpowiedź: Zasady egzekucji z rachunków bankowych są określone w art. 889-894 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisami w celu dokonania egzekucji (...)
 • 2014-09-23Termin na przekazanie apelacji

  (...) . W jakim czasie Sad Rejonowy powinien przekazać apelacje do Sądu Okręgowego? Odpowiedź: Zgodnie z art. 371 Kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c., po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej (...)
3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy kodeks postępowania cywilnego? Zadaj pytanie na forum o kodeks postępowania cywilnego lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania kodeks postępowania cywilnego