Fraza

"nazwa firmy"

została znaleziona (117 wyników)
 • Opinia prawna na temat "nazwa firmy"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "nazwa firmy", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Papiery wartościowe > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  (...) podpisał na żądanie... Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna W porozumieniu do weksla in blanco wystawca upoważnił firmę do uzupełnienia (...)
 • Spółka komandytowo-akcyjna

  (...) ." Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowo-akcyjna". Nie wyklucza (...)
 • Świadectwo depozytowe

  (...) liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Każde świadectwo zawiera: 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa; 2) liczbę papierów wartościowych; 3) rodzaj i kod papieru (...)
 • GALERIA: Leszek Gierszewski i firma Drutex

 • Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji

  (...) lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres wzywającego; 2) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres podmiotu nabywającego akcje; 3) firmę, siedzibę (...)
 • Raporty okresowe

  (...) zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu (...)
 • Spółka jawna

  (...) spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Dopuszczalne (...)
 • Hipoteczne listy zastawne

  (...) list zastawny zawiera w szczególności: 1) nazwę "hipoteczny list zastawny"; 2) wskazanie podstawy prawnej emisji; 3) nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę; 4) serię (...)
 • Ludzie w Prawo.Money.pl

  (...) Ludzie w Prawo.Money.pl Wyszukiwarka Imie: Nazwisko: Nazwa firmy: KRS firmy: NIP firmy: REGON firmy: Miasto: Partnerem serwisu jest:     Popularne nazwiska Nowak Wójcik Van Kowalczyk Woźniak Kowalski (...)
 • Księga udziałów

  (...) członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Niezależnie od powyższego, zarząd jest obowiązany prowadzić księgę (...)
 • Umowa spółki

  (...) z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, 7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, 8) organizację walnego zgromadzenia (...)
 • Prawo w serwisie Money.pl

  (...) . ... Nazwa firmy a nabycie przedsiębiorstwa Odroczenie zapłaty podatku Śmierć dłużnika, a ustalenie spadkobierców Korekty rabatowe do zakupionych towarów więcej porad prawnych NA FORUM E-PRAWNIK POPULARNE (...)
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości

  (...) . Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: 1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna (...)
 • Certyfikaty inwestycyjne

  (...) być wydane bez opłacenia w całości ceny emisyjnej, fundusz inwestycyjny jest obowiązany prowadzić księgę certyfikatów inwestycyjnych, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę (...)
 • Statut spółki akcyjnej

  (...) Statut spółki akcyjnej A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Statut spółki akcyjnej Statut spółki akcyjnej powinien określać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3 (...)
 • Akcje imienne

  (...) tymczasowych ( księga akcyjna ), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy nazwa firmy? Zadaj pytanie na forum o nazwa firmy lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania nazwa firmy