Fraza

"papiery wartościowe"

została znaleziona (186 wyników)
 • Opinia prawna na temat "papiery wartościowe"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "papiery wartościowe", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • 2014-07-14Paweł Tamborski wciaż nie jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. KNF zwleka z decyzją

  (...) Papierów Wartościowych wybrany został 26 czerwca. Na stanowisku zastąpi Adama Maciejewskiego, który pełnił tę funkcję od początku 2013 roku. O losie Tamborskiego Komisja Nadzoru Finansowego zadecyduje (...)
 • Papiery wartościowe

  (...) Papiery wartościowe A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Papiery wartościowe Ujmując sprawę w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że papier wartościowy to dokument ucieleśniający pewne (...)
 • Bankowe papiery wartościowe

  (...) Bankowe papiery wartościowe A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Bankowe papiery wartościowe Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej (...)
 • GALERIA: Debiut Tauronu na Giełdzie Papierów Wartościowych

 • Świadectwo depozytowe

  (...) Świadectwo depozytowe A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Świadectwo depozytowe Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia (...)
 • Krótka sprzedaż

  (...) ? Stosownie do wyjaśnień GPW w Warszawie, istotą krótkiej sprzedaży jest zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych. Inwestor pożycza określoną liczbę akcji, spodziewając się spadku ich ceny (...)
 • Raporty okresowe

  (...) finansowych. [Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych] Co powinien (...)
 • Papiery wartościowe > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  (...) Papiery wartościowe > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl Papiery wartościowe Podpisanie weksla - jakie skutki powoduje Osoba, która podpisała weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej (...)
 • Rachunek papierów wartościowych

  (...) Rachunek papierów wartościowych A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Rachunek papierów wartościowych Rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane (...)
 • Kwity depozytowe

  (...) Kwity depozytowe A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Kwity depozytowe Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa (...)
 • Warranty subskrypcyjne

  (...) Warranty subskrypcyjne A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Warranty subskrypcyjne W celu podwyższenia kapitału zakładowego spółka akcyjna może emitować papiery wartościowe imienne (...)
 • Baza instrumentów pochodnych

  (...) Baza instrumentów pochodnych A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Baza instrumentów pochodnych Baza instrumentów pochodnych to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne (...)
 • Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym

  (...) Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym Papiery wartościowe nieudziałowe to papiery niebędące (...)
 • Instrumenty pochodne

  (...) majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa (...)
 • Świadectwa depozytowe

  (...) do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Na żądanie posiadacza rachunku papierów (...)
 • Instrumenty finansowe

  (...) finansowymi są: 1) papiery wartościowe ; 2) niebędące papierami wartościowymi: a) tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania ( certfikaty inwestycyjne , jednostki uczestnictwa ), b) instrumenty (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... +10| 13
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy papiery wartościowe? Zadaj pytanie na forum o papiery wartościowe lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania papiery wartościowe