Fraza

"pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej"

została znaleziona (19 wyników)
 • Opinia prawna na temat "pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Skarga kasacyjna

  (...) zaskarżone orzeczenie. W jakim terminie należy wnieść skargę kasacyjną? Skargę wnosi się w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. Termin do wniesienia skargi (...)
 • Skarga na czynność komornika

  (...) wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie (...)
 • Apelacja

  (...) w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku (...)
 • 2014-11-28Wybory samorządowe 2014. Na co skarżą się głosujący?

  (...) Ponad 400 protestów wyborczych wpłynęło do piątku do sądów okręgowych w całym kraju. Skarżący wskazują przede wszystkim na nieprawidłowości dotyczące liczenia głosów, a także wydawania kart (...)
 • 2014-12-03W sądach całego kraju prawie 1,5 tys. protestów wyborczych

  (...) To trzy razy więcej niż w 2010 r. Sądy wskazują na braki formalne w wielu wnioskach. Jeżeli skarżący ich nie uzupełnią, ich protesty nie będą rozpatrywane. Jak poinformowała PKW, cztery lata temu (...)
 • 2015-07-09Konflikt interesów między spółką z o.o, a członkiem jej zarządu

  (...) odwołanie ubezpieczonej "Z" od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczona była zatrudniona w Spółce "D" na podstawie umowy o pracę na stanowisku wiceprezesa tej spółki. Zdaniem strony skarżącej (...)
 • 2015-07-31Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SKOK. Nadzór KNF musi zmienić formę

  (...) nie przewidują obowiązku zachowania określonej proporcji między przejmowanymi prawami majątkowymi a zobowiązaniami pozostałymi w kasie. Sprawozdawca zaznaczył, że skarżony przez prezydenta przepis reguluje (...)
 • 2015-06-03Pozew do sądu. Jak go złożyć i co musi zawierać?

  (...) Każda sprawa sądowa opiera się o przedstawiane przez strony pisma procesowe. Najważniejszym z nich, bez którego sprawa nawet się nie rozpocznie (chyba, że jest wszczęta z urzędu), jest pozew. Sąd (...)
 • 2015-06-10Dostęp do akt sprawy. Komu przysługuje?

  (...) osobisty (dla osób fizycznych) lub wpis z Krajowego Rejestru Sądowego (gdy stroną jest spółka, a dokumenty chce przeglądać jeden z jej wspólników lub członków zarządu). Pełnomocnicy procesowi muszą (...)
 • 2015-05-26Dostęp do akt sprawy. Komu przysługuje?

  (...) ). Pełnomocnicy procesowi muszą z kolei przedłożyć stosowne upoważnienia, które powinny być jednocześnie w samych aktach. Dostęp dla osób postronnych Tymi, którzy najczęściej chcą przejrzeć akta sprawy (...)
 • 2015-05-13Zwolnienie od kosztów sądowych. Komu przysługuje?

  (...) . Na przykład gdy władze spółki chcą ją rozwiązać, będą musiały zapłacić aż dwa tysiące złotych. Opłaty można jednak zmniejszyć, jeśli sąd całkowicie lub częściowo zwolni strony z ich ponoszenia. Zobacz (...)
 • 2015-09-30Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?

  (...) braków formalnych. Pozew oprócz danych ogólnych dotyczących pisma procesowego (np. imię i nazwisko lub nazwa stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wskazanie dowodów na poparcie (...)
 • 2014-07-29Dowody w sądzie. Jakich używać by wygrać proces?

  (...) jest człowiekiem inteligentnym, ale jego jedyna wiedza na temat sprawy, w której ma wyrokować, pochodzi z tego, co mu strony przedstawiają. Strony oczywiście w pismach opisują przebieg wypadków i swoje racje (...)
 • 2014-07-21Elektroniczne dokumenty. Rząd rozpatrzy projekt nowelizacji kodeksu cywilnego

  (...) się dostępne dla wszystkich bazy danych dotyczących zawodowych pełnomocników procesowych (adwokatów, radców, rzeczników patentowych), prokuratorów i asesorów prokuratorskich oraz radców Prokuratorii Generalnej (...)
 • 2014-07-25Konflikty gospodarcze to dla firm koszt rzędu 40 mld zł rocznie

  (...) przedsiębiorców - powiedział PAP. Obu resortom zależy na tym, by strony rozwiązywały spory w drodze mediacji, jeżeli tylko jest to możliwe. Proponują na przykład, by w piśmie procesowym wszczynającym postępowanie (...)
1| 2|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej? Zadaj pytanie na forum o pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej