Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fraza

"ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych"

została znaleziona (144 wyników)
 • Opinia prawna na temat "ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl

  (...) Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych   / Minister (...)
 • Okiem eksperta > Aktualności > Prawo w serwisie Money.pl

  (...) podatkowa ,  spółka kapitałowa ,  jednoosobowa działalność Ustawa o PIT |2011-10-04 Ile sposobów na rozliczenie podatków ma akcjonariusz Akcjonariusz może w okresie posiadania akcji nie mieć żadnych wpływów (...)
 • 2014-09-23Odszkodowanie a podatek dochodowy

  (...) o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega regulacji art. 9 tejże ustawy, który... (...)
 • 2014-09-23Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

  (...) refinansowany? Urząd Skarbowy powołuje się na art. 21 ust. 1 pkt. 32 e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami). Moje pytanie dotyczy podatku (...)
 • 2014-09-23Umowa zlecenia między dwiema osobami fizycznymi

  (...) gospodarczej. Czy jest dopuszczalne (z podatkowego punktu widzenia) zawarcie umowy zlecenia między dwiema osobami fizycznymi? Odpowiedź: Na podstawie art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
 • 2014-09-23Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

  (...) ? Odpowiedź: Informację dotyczącą zgłoszenia osób odpowiedzialnych za obliczenie i pobieranie podatków należy przekazać organowi podatkowemu. Ustawa nie precyzuje jaką... (...)
 • 2014-09-23Podatek dochodowy od nieruchomości

  (...) przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu... (...)
 • Rachunkowość

  (...) obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. Fakultatywne stosowanie ustawy o rachunkowości Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki (...)
 • Ceny transferowe

  (...) podatkowania cen transferowych Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli: 1) podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce (...)
 • Outsourcing bankowy

  (...) zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, c) zawieraniu i zmianie umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca (...)
 • Obligacje skarbowe

  (...) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; - obligacje skarbowe mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub osobami (...)
 • Koszty uzyskania przychodów

  (...) z dnia zarachowania kosztów. [Podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych] W przypadku osób fizycznych: Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione (...)
 • Raporty okresowe

  (...) na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość (...)
 • Instrumenty finansowe

  (...) z tytułu odroczonego podatku dochodowego, b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym (...)
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

  (...) Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest: 1) osoba fizyczna nieposiadająca (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zadaj pytanie na forum o ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych