Fraza

"ustawa o przedsiębiorstwach państwowych"

została znaleziona (290 wyników)
 • Opinia prawna na temat "ustawa o przedsiębiorstwach państwowych"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "ustawa o przedsiębiorstwach państwowych", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Kodeks pracy > Akty prawne > Firma

  (...) przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi Rozdział XIII Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy Dział jedenasty (...)
 • Wnioski > KRS > Formularze > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) 6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa    KRS-W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (...)
 • Działalność firm w UE > Dotacje z Unii > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) i prawnych (w tym przedsiębiorców) i mogą być powoływane w kontaktach pomiędzy nimi oraz administracją państwową, a także w sądach. Wyróżnia się dwa rodzaje rozporządzeń - rozporządzenia podstawowe (...)
 • GALERIA: Nowa ekspozycja w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

 • Podatnik VAT > VAT > Podatki

  (...) , o których mowa w pkt 6, przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (...)
 • Działalność firm w UE > Dotacje z Unii > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) zmianie wraz z przekształceniem Urzędu Antymonopolowego w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podporządkowaniem prezesowi tej instytucji Państwowej Inspekcji Handlowej. W praktyce oznacza (...)
 • Podmiot publiczny

  (...) i konferencji, domy rencistów ( art. 35 i 59 ustawy z 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. Nr 75, Poz. 469);   inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw (...)
 • Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa (KRS-W6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS (...)
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

  (...) publiczngo-prawne: a) organy administracji rządowej, b) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, c) fundusze celowe, d) państwowe szkoły wyższe, e) jednostki badawczo-rozwojowe, f) samodzielne (...)
 • Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto ma prawo je reprezentować, 3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski, 4) w stosunku (...)
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości

  (...) sam lub łącznie z innymi osobami; 3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski; 4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; 5 (...)
 • USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO

  (...) związanych z organizacją targów, wystaw i pokazów handlowych, sklasyfikowanych w 82.30.1, prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanego (...)
 • 2015-01-15Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze pod młotek

  (...) z przedsiębiorstwem - jeszcze państwowym - Porty Lotnicze. Projekt w ubiegłym roku przeszedł konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe. Zgodnie z nim Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ma stać (...)
 • Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami; w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ (...)
 • Zażalenie dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu > Odwołania > Wzory

  (...) funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni, osoby, która ze swej winy dokonała zaniedbań, 3) od postanowień sądu drugiej (...)
 • Okresy składkowe > Okresy ubezpieczeniowe > Wysokość emerytury > Emerytury

  (...) Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w Straży Granicznej w Służbie Więziennej w Państwowej Straży Pożarnej w Służbie Celnej w Biurze Ochrony Rządu zaświadczenie stosownych organów pobierania zasiłku (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... +10| 20
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy ustawa o przedsiębiorstwach państwowych? Zadaj pytanie na forum o ustawa o przedsiębiorstwach państwowych lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania ustawa o przedsiębiorstwach państwowych