Fraza

"uzasadnienie wniosku o przyznanie adwokata z urzędu"

została znaleziona (88 wyników)
 • Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną Wniosek o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku karnego Wniosek (...)
 • Świadczenia przedemerytalne > Emerytury

  (...) w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, 2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy (...)
 • Opłaty skarbowe > Wskaźniki > Kalkulatory i wskaźniki > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego 12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej 13) zaświadczenie (...)
 • Inne > Sądowe > Prawne > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) współwłasności nieruchomości Wniosek powoda o ustanowienie adwokata Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata Wniosek upadłego (...)
 • Sądowe > Prawne > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) , dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej Pismo (...)
 • Zażalenie do sądu

  (...) zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Powiązane hasła Ogłoszenie testamentu (...)
 • Budowlanych > Kredyty > Wszystko o ... > Banki

  (...) kredytu (zależy od indywidualnych przypadków). Na uzasadniony pisemny wniosek Kredytobiorcy bank może prolongować spłatę poszczególnych rat kredytu, pod warunkiem zachowania ostatecznego terminu spłaty (...)
 • Mieszkaniowych > Kredyty > Wszystko o ... > Banki

  (...) ). Na uzasadniony pisemny wniosek Kredytobiorcy bank może prolongować spłatę poszczególnych rat kredytu, pod warunkiem zachowania ostatecznego terminu spłaty ustalonego w umowie. Po całkowitej spłacie kredytu Bank (...)
 • 2017-01-13Kontrole na ostatni gwizdek. Fiskus ma patent, jak przechytrzyć prawo

  (...) są wnioski? - 94 proc. postępowań kontrolnych, w których wszczęto postępowanie karne, wszczynano w tym roku, w którym przedawniał się obowiązek podatkowy - mówi adwokat. Co więcej, blisko trzy czwarte (...)
 • 2015-01-22Wniosek o upadłość konsumencką. Jak złożyć na nowych zasadach?

  (...) , który trzeba dokładnie uzasadnić, wskazując, w jakiej sytuacji był dłużnik, zaciągając zobowiązania, czyli jak wyglądały widoki na spłatę - powiedział Michał Hajduk, adwokat specjalizujący się w postępowaniach (...)
 • 2015-12-31Bezpłatna pomoc prawna od 2016. Kto na tym skorzysta?

  (...) o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo (...)
 • 2015-07-01Reforma Kodeksu postępowania karnego. Co się zmienia i co to oznacza dla nas oznacza?

  (...) i postaw, czyli tego, co da się uzasadnić - powiedział prokurator. Przypomniał, że w wyjątkowych sytuacjach sąd będzie mógł sam przeprowadzać dowody z urzędu. Pytany, czy taki wyjątek nie stanie się regułą (...)
 • 2015-03-04Eksmisja małżonka - kiedy może ją nakazać sąd?

  (...) możliwość uzasadnienia swojego żądania. Z literalnego brzmienia przepisu wywodzić należy, że eksmisja orzekana jest jedynie wyjątkowo, tak więc jedynie wówczas, gdy zachowanie współmałżonka uniemożliwia (...)
 • 2014-07-30Podsłuchy w Polsce niekonstytucyjne?

  (...) o niedostatecznych gwarancjach proceduralnych. Według TK takim organem kontrolnym nie musi być sąd, ale ma to być organ niezależny od rządu i od samych służb. W uzasadnieniu wyroku sędzia-sprawozdawca Marek Zubik (...)
 • 2015-04-29Afera w WGI Consulting. Zapadły wyroki

  (...) pełną świadomość niewypłacalności - powinni więc wstrzymać się od wypłat - mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Urszula Rosochacka. Według sądu oskarżeni odpowiadają za to, ze od lutego do 3 czerwca (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy uzasadnienie wniosku o przyznanie adwokata z urzędu? Zadaj pytanie na forum o uzasadnienie wniosku o przyznanie adwokata z urzędu lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania uzasadnienie wniosku o przyznanie adwokata z urzędu