LogowaniePortfel Money.pl jest narzędziem, które pozwala wirtualnie inwestować w rozmaite instrumenty finansowe. Wartości walorów wybranych przez użytkownika są na bieżąco aktualizowane zgodnie z rzeczywistymi danymi prezentowanymi w portalu finansowym Money.pl. Dzięki temu w każdej chwili można poznać aktualny stan swoich inwestycji.

Portfel umożliwia łatwe porównywanie poszczególnych inwestycji (dane o wszystkich posiadanych walorach prezentowane są w jednej tabeli), oraz analizowanie ich w dłuższym terminie dzięki przechowywaniu w systemie pełnej historii operacji oraz dostępowi do przejrzystych wykresów.

Ciekawą opcją są operacje w przeszłości, dzięki czemu istnieje możliwość zasymulowania swojego własnego portfela od początku działalności inwestycyjnej, lub po prostu sprawdzenie co mogło się stać, gdyby np. 5 lat temu zainwestowano w wybrane TFI. W przeszłości można zarówno "kupować" jak i "sprzedawać" walory, co umożliwia pełne przeniesienie danych o wykonanych w rzeczywistości operacjach do swojego wirtualnego portfela.

Portfel nie jest grą giełdową - nie stawiamy ograniczeń dotyczących zainwestowanej gotówki - kupujesz tyle ile chcesz i tylko od Ciebie zależy czy traktujesz to jako zabawę, czy narzędzie wspomagające analizę rzeczywistych danych o Twoich inwestycjach.

Co prawda w portfelu istnieje pojęcie gotówki, ale to od Ciebie zależy czy będziesz z gotówki korzystał czysto informacyjnie, czy uruchomisz "tryb restrykcyjny", który pozwoli Ci dokładniej kontrolować zyski i starty.

W każdej chwili możesz zmienić, lub usunąć z historii dowolną operację. Edytować możesz zarówno ceny, liczbę zakupionych walorów, jak i daty wykonania operacji. Jedynym warunkiem jest, by portfel w każdej chwili pozostawał spójny - np. nie możesz sprzedać waloru, którego w wybranym dniu nie posiadałeś.

Jeśli chcesz podzielić się z innymi użytkownikami informacjami o Twoim portfelu, zaprosić ich do dyskusji nad wybraną strategią inwestycyjną, poprosić o sugestie, pomoc, lub zwyczajnie jesteś dumny ze swoich dokonań, możesz swój portfel upublicznić. Istnieją dwa sposoby upubliczniania portfela - pokazujesz pełną informację (wraz z kwotami), lub wyłącznie dane procentowe (np. nie zostaną pokazane kwoty zysków, kwoty zainwestowane, a na wykresach nie zostaną opisane pionowe osie). Przykłady obydwu typów portfeli publicznych możesz obejrzeć pod adresem http://www.money.pl/portfel/


Aktualnie możliwe jest inwestowanie w następujące typy walorów:

Dodawanie waloru do portfela:

Formularze pozwalające dodawać walory do portfela różnią się w zależności od typu waloru, ale ogólna zasada jest zawsze podobna. W przypadku akcji należy wybrać walor, datę wykonania operacji, a następnie kliknąć przycisk "Pobierz cenę". W pole "Cena" zostanie wstawiona cena akcji w danym dniu (w przypadku, gdy wybrana data jest datą aktualną, pobrana zostanie cena akcji z notowań ciągłych). System w żaden sposób nie weryfikuje podanej ceny. Istnieje możliwość jej ręcznej zmiany i "zakup" waloru za dowolna wybraną przez użytkownika kwotę. W odpowiednim polu należy podać liczbę kupowanych walorów. Użycie przycisku "Przelicz kwotę" jest opcjonalne - jego użycie umożliwia poznanie wartości inwestowanej kwoty (wykonywane jest proste mnożenie ceny przez liczbę. Po wypełnieniu wszystkich danych wystarczy już tylko kliknąć przycisk "Dodaj do portfela".

Usuwanie waloru z portfela:

Aby usunąć walor z portfela należy przejść do pozycji menu "Usuń z portfela", a następnie kliknąć link "sprzedaję" przy wybranym walorze. Formularz zostanie automatycznie wypełniony aktualną ceną danego waloru, a pole "liczba" zostanie wypełnione wartością z odpowiedniej kolumny tabeli. Aby sfinalizować sprzedaż wystarczy nacisnąć przycisk "Sprzedaj", jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by uprzednio dane zmodyfikować. Jeśli walor ma być sprzedany w przeszłości, można - po wybraniu odpowiedniej daty - kliknąć przycisk "Pobierz cenę". Spowoduje to wypełnienie pola "Cena" wartością danego waloru w wybranym dniu.

Wykonane operacje:

Strona pozwala przeglądać, jak i modyfikować operacje wykonane w przeszłości. Po kliknięciu na nazwę waloru (lub wybraniu go z menu "Wybierz walor") wyświetlane są dane dotyczące wyłącznie tego jednego waloru. Dodatkowo, jeśli pierwszy zakup waloru został wykonany dawniej niż 14 dni temu, narysowany zostanie wykres zysków, na którym uwzględniane są operacje zakupu (zielone etykietki) i sprzedaży (czerwone etykietki).
Modyfikacje zawartości historii podlegają tylko jednemu ograniczeniu - nie może powstać sytuacja, w której historia przestanie być spójna (nigdy nie można sprzedać więcej, niż się w danym momencie posiada).

Zawartość portfela:

Ta strona zawiera wyłącznie informacje o aktualnym stanie portfela. Kliknięcie w nazwę waloru spowoduje przejście do listy operacji z nim związanych.

 

 

 

 

Konfiguracja:

Ten formularz umożliwia upublicznienie portfela (lub ponowną zmianę na tryb prywatny), a także usunięcie wszystkich danych z aktualnego portfela. Uwaga! operacja te jest nieodwracalna - usunięte zostaną wszystkie dane zarówno o aktualnej zawartości portfela, jak i dane na temat operacji wykonywanych w przeszłości.

Komentarze:

Sekcja pozwalająca komentować operacje wykonywane w portfelu, oraz przeglądać komentarze wstawione przez innych użytkowników