Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   91,82% portfela
Magna polonia sa (06N) 222.48 36,00 0.60 6.18 4529 931,91 200,92
Agora sa (AGO) 9072 1120,00 26.15 8.10 6541 -69,02 -20213,98
Budimex sa (BDX) 69000 200,00 57.80 345.00 6172 496,89 57440,00
Drozapol-profil sa (DPL) 120 24,00 3.92 5.00 6172 27,55 25,92
Getin holding sa (GTN) 407 1000,00 3.35 0.41 6541 -87,85 -2943,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 34320 300,00 14.20 114.40 7272 705,63 30060,00
Waluty NBP   4,54% portfela
EUR 5595.24 1200,00 4.4949 4.6627 7272 3,73 201,36
OFE   0,02% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 6182 37,36 8,22
Waluty Forex   3,61% portfela
EUR 4336.77 987,00 3.2600 4.3939 6159 34,78 1119,16
GBP 116.79 24,00 5.7555 4.8665 6138 -15,45 -21,34
            114,88 65877,23
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 91,82% 48571,62 113141,48 132,94 64569,86
Waluty NBP 4,54% 5393,88 5595,24 3,73 201,36
OFE 0,02% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 3,61% 3355,75 4453,56 32,71 1097,81
  • Aktualnie posiadany kapitał: 57343,26 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 123220,49 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 103025,43 PLN
Struktura portfela