Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   30,14% portfela
Agora sa (AGO) 14560 1120,00 26.15 13.00 5102 -50,28 -14725,98
Atm sa (ATM) 26.7 3,00 79.00 8.90 4743 -88,73 -210,30
Budimex sa (BDX) 26879.99 200,00 57.80 134.40 4733 132,53 15320,00
Drozapol-profil sa (DPL) 33.83 24,00 3.92 1.41 4733 -64,03 -60,24
Getin holding sa (GTN) 1124 1000,00 3.35 1.12 5102 -66,45 -2226,00
Kghm sa (KGH) 30825 300,00 14.20 102.75 5833 623,59 26565,00
Pgnig sa (PGN) 3012.05 563,00 3.47 5.35 4887 54,18 1058,44
Waluty NBP   1,99% portfela
EUR 5055.24 1200,00 4.4949 4.2127 5833 -6,28 -338,64
TFI   66,16% portfela
Santander Akcji Polskich 14886.84 433,13 22.8100 34.3700 5102 50,68 5007,04
Allianz Stabilnego Wzrostu 140490.79 1136,11 132.0300 123.6600 4822 -6,34 -9509,20
UniKorona Obligacje 12466.46 34,56 171.7500 360.6900 5833 110,01 6530,30
OFE   0,01% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 4743 37,36 8,22
Waluty Forex   1,70% portfela
EUR 4200.07 987,00 3.2600 4.2554 4720 30,53 982,46
GBP 113.93 24,00 5.7555 4.7474 4699 -17,52 -24,19
            12,59 28376,83
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 30,14% 50740,67 76461,57 50,69 25720,90
Waluty NBP 1,99% 5393,88 5055,24 -6,28 -338,64
TFI 66,16% 165815,97 167844,09 1,22 2028,12
OFE 0,01% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 1,70% 3355,75 4314,00 28,56 958,25
  • Aktualnie posiadany kapitał: 225328,28 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 253705,11 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 65525,03 PLN
Struktura portfela