Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   33,21% portfela
Magna polonia (06N) 13.68 36,00 0.60 0.38 2567 -36,55 -7,88
Agora (AGO) 14616 1120,00 26.15 13.05 4579 -50,09 -14669,98
Alma market (ALM) 3.63 11,00 65.00 0.33 4388 -99,49 -711,37
Atm sa (ATM) 33.9 3,00 79.00 11.30 4220 -85,70 -203,10
Budimex (BDX) 40500 200,00 57.80 202.50 4210 250,35 28940,00
Drozapol-profil (DPL) 45.59 24,00 3.92 1.90 4210 -51,53 -48,48
Getin holding (GTN) 1540 1000,00 3.35 1.54 4579 -54,03 -1810,00
Kghm polska miedz sa (KGH) 34050 300,00 14.20 113.50 5310 699,30 29790,00
Mni (MNI) 1.36 34,00 7.30 0.04 4395 -99,45 -246,84
Pgnig (PGN) 3783.35 563,00 3.47 6.72 4364 93,66 1829,75
Waluty NBP   1,74% portfela
EUR 4946.51 1200,00 4.4949 4.1221 5310 -8,29 -447,36
TFI   63,56% portfela
Arka BZ WBK Akcji Polskich 17165.13 433,13 22.8100 39.6300 4579 73,74 7285,33
Allianz Stabilnego Wzrostu 151908.65 1136,11 132.0300 133.7100 4299 1,27 1908,66
UniKorona Obligacje 11966.68 34,56 171.7500 346.2300 5310 101,59 6030,52
OFE   0,01% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 4220 37,36 8,22
Waluty Forex   1,48% portfela
EUR 4113.51 987,00 3.2600 4.1677 4197 27,84 895,90
GBP 113.34 24,00 5.7555 4.7228 4176 -17,94 -24,78
            25,86 58518,50
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 33,21% 51725,43 94587,51 82,86 42862,08
Waluty NBP 1,74% 5393,88 4946,51 -8,29 -447,37
TFI 63,56% 165815,97 181040,46 9,18 15224,49
OFE 0,01% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 1,48% 3355,75 4226,85 25,96 871,10
  • Aktualnie posiadany kapitał: 226313,04 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 284831,54 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 95666,70 PLN
Struktura portfela