Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   26,63% portfela
Agora sa (AGO) 10595.2 1120,00 26.15 9.46 5213 -63,82 -18690,78
Atm sa (ATM) 29.79 3,00 79.00 9.93 4854 -87,43 -207,21
Budimex sa (BDX) 25560 200,00 57.80 127.80 4844 121,11 14000,00
Drozapol-profil sa (DPL) 29.4 24,00 3.92 1.23 4844 -68,75 -64,68
Getin holding sa (GTN) 1308 1000,00 3.35 1.31 5213 -60,96 -2042,00
Kghm sa (KGH) 23580 300,00 14.20 78.60 5944 453,52 19320,00
Pgnig sa (PGN) 2623.58 563,00 3.47 4.66 4998 34,29 669,97
Waluty NBP   2,13% portfela
EUR 5101.92 1200,00 4.4949 4.2516 5944 -5,41 -291,96
TFI   69,41% portfela
Santander Akcji Polskich 14037.9 433,13 22.8100 32.4100 5213 42,09 4158,09
Allianz Stabilnego Wzrostu 139354.69 1136,11 132.0300 122.6600 4933 -7,10 -10645,31
Generali Korona Obligacje 12727.06 34,56 171.7500 368.2300 5944 114,40 6790,90
OFE   0,01% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 4854 37,36 8,22
Waluty Forex   1,82% portfela
EUR 4235.01 987,00 3.2600 4.2908 4831 31,62 1017,40
GBP 119.18 24,00 5.7555 4.9661 4810 -13,72 -18,95
            6,21 14003,66
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 26,63% 50740,67 63725,97 25,59 12985,30
Waluty NBP 2,13% 5393,88 5101,92 -5,41 -291,96
TFI 69,41% 165815,97 166119,65 0,18 303,68
OFE 0,01% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 1,82% 3355,75 4354,19 29,75 998,44
  • Aktualnie posiadany kapitał: 225328,28 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 239331,94 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 51151,86 PLN
Struktura portfela