Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   34,68% portfela
Magna polonia sa (06N) 44.28 36,00 0.60 1.23 3503 105,38 22,72
Agora sa (AGO) 8332.8 1120,00 26.15 7.44 5515 -71,55 -20953,18
Budimex sa (BDX) 48900 200,00 57.80 244.50 5146 323,01 37340,00
Drozapol-profil sa (DPL) 33.24 24,00 3.92 1.39 5146 -64,67 -60,84
Getin holding sa (GTN) 1055 1000,00 3.35 1.05 5515 -68,51 -2295,00
Kghm sa (KGH) 41805 300,00 14.20 139.35 6246 881,34 37545,00
Pgnig sa (PGN) 2950.12 563,00 3.47 5.24 5300 51,01 996,51
Waluty NBP   1,76% portfela
EUR 5224.92 1200,00 4.4949 4.3541 6246 -3,13 -168,96
TFI   62,06% portfela
Santander Akcji Polskich 12547.91 433,13 22.8100 28.9700 5515 27,01 2668,11
Allianz Stabilnego Wzrostu 158713.92 1136,11 132.0300 139.7000 5235 5,81 8713,93
Generali Korona Obligacje 13284.56 34,56 171.7500 384.3600 6246 123,79 7348,40
OFE   0,01% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 5156 37,36 8,22
Waluty Forex   1,50% portfela
EUR 4336.77 987,00 3.2600 4.3939 5133 34,78 1119,16
GBP 116.79 24,00 5.7555 4.8665 5112 -15,45 -21,34
            32,10 72262,68
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 34,68% 50525,23 103120,44 104,10 52595,21
Waluty NBP 1,76% 5393,88 5224,92 -3,13 -168,96
TFI 62,06% 165815,97 184546,39 11,30 18730,42
OFE 0,01% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 1,50% 3355,75 4453,56 32,71 1097,81
  • Aktualnie posiadany kapitał: 225112,84 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 297375,52 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 109410,88 PLN
Struktura portfela