Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   39,99% portfela
Magna polonia sa (06N) 100.08 36,00 0.60 2.78 3703 364,19 78,52
Agora sa (AGO) 7302.4 1120,00 26.15 6.52 5715 -75,07 -21983,58
Budimex sa (BDX) 69300 200,00 57.80 346.50 5346 499,48 57740,00
Drozapol-profil sa (DPL) 53.04 24,00 3.92 2.21 5346 -43,62 -41,04
Getin holding sa (GTN) 729 1000,00 3.35 0.73 5715 -78,24 -2621,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 56805 300,00 14.20 189.35 6446 1233,45 52545,00
Pgnig sa (PGN) 3152.8 563,00 3.47 5.60 5500 61,38 1199,19
Waluty NBP   1,56% portfela
EUR 5356.32 1200,00 4.4949 4.4636 6446 -0,70 -37,56
TFI   57,14% portfela
Santander Akcji Polskich 14860.85 433,13 22.8100 34.3100 5715 50,42 4981,05
Allianz Stabilnego Wzrostu 168041.35 1136,11 132.0300 147.9100 5435 12,03 18041,35
Generali Korona Obligacje 13480.53 34,56 171.7500 390.0300 6446 127,09 7544,37
OFE   0,01% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 5356 37,36 8,22
Waluty Forex   1,30% portfela
EUR 4336.77 987,00 3.2600 4.3939 5333 34,78 1119,16
GBP 116.79 24,00 5.7555 4.8665 5312 -15,45 -21,34
            52,66 118552,30
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 39,99% 50525,23 137442,32 172,03 86917,09
Waluty NBP 1,56% 5393,88 5356,32 -0,70 -37,56
TFI 57,14% 165815,97 196382,73 18,43 30566,76
OFE 0,01% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 1,30% 3355,75 4453,56 32,71 1097,81
  • Aktualnie posiadany kapitał: 225112,84 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 343665,14 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 155700,50 PLN
Struktura portfela