Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   93,31% portfela
Magna polonia sa (06N) 144 36,00 0.60 4.00 4941 567,90 122,44
Agora sa (AGO) 9654.4 1120,00 26.15 8.62 6953 -67,03 -19631,58
Budimex sa (BDX) 96900 200,00 57.80 484.50 6584 738,24 85340,00
Drozapol-profil sa (DPL) 103.68 24,00 3.92 4.32 6584 10,20 9,60
Getin holding sa (GTN) 546 1000,00 3.35 0.55 6953 -83,70 -2804,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 33165 300,00 14.20 110.55 7684 678,52 28905,00
Waluty NBP   3,72% portfela
EUR 5595.24 1200,00 4.4949 4.6627 7684 3,73 201,36
OFE   0,02% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 6594 37,36 8,22
Waluty Forex   2,96% portfela
EUR 4336.77 987,00 3.2600 4.3939 6571 34,78 1119,16
GBP 116.79 24,00 5.7555 4.8665 6550 -15,45 -21,34
            162,62 93248,83
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 93,31% 48571,62 140513,08 189,29 91941,46
Waluty NBP 3,72% 5393,88 5595,24 3,73 201,36
OFE 0,02% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 2,96% 3355,75 4453,56 32,71 1097,81
  • Aktualnie posiadany kapitał: 57343,26 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 150592,09 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 130397,03 PLN
Struktura portfela