Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   33,94% portfela
Magna polonia sa (06N) 41.04 36,00 0.60 1.14 3541 90,35 19,48
Agora sa (AGO) 7302.4 1120,00 26.15 6.52 5553 -75,07 -21983,58
Budimex sa (BDX) 47000 200,00 57.80 235.00 5184 306,57 35440,00
Drozapol-profil sa (DPL) 39.36 24,00 3.92 1.64 5184 -58,16 -54,72
Getin holding sa (GTN) 743 1000,00 3.35 0.74 5553 -77,82 -2607,00
Kghm sa (KGH) 40215 300,00 14.20 134.05 6284 844,01 35955,00
Pgnig sa (PGN) 2625.83 563,00 3.47 4.66 5338 34,41 672,22
Waluty NBP   1,83% portfela
EUR 5293.08 1200,00 4.4949 4.4109 6284 -1,87 -100,80
TFI   62,68% portfela
Santander Akcji Polskich 12153.76 433,13 22.8100 28.0600 5553 23,02 2273,96
Allianz Stabilnego Wzrostu 155487.38 1136,11 132.0300 136.8600 5273 3,66 5487,39
Generali Korona Obligacje 13286.98 34,56 171.7500 384.4300 6284 123,83 7350,82
OFE   0,01% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 5194 37,36 8,22
Waluty Forex   1,54% portfela
EUR 4336.77 987,00 3.2600 4.3939 5171 34,78 1119,16
GBP 116.79 24,00 5.7555 4.8665 5150 -15,45 -21,34
            28,23 63558,76
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 33,94% 50525,23 97966,63 93,90 47441,40
Waluty NBP 1,83% 5393,88 5293,08 -1,87 -100,80
TFI 62,68% 165815,97 180928,12 9,11 15112,15
OFE 0,01% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 1,54% 3355,75 4453,56 32,71 1097,81
  • Aktualnie posiadany kapitał: 225112,84 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 288671,60 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 100706,96 PLN
Struktura portfela