Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Pz cormay sa (CRM) 1.46 1,00 16.15 1.46 3613 -94,99 -27,69
Fasing sa (FSG) 13.95 1,00 22.79 13.95 3477 -57,46 -18,84
Kruk sa (KRU) 338.79 1,00 51.10 338.80 3477 473,27 279,70
Grupa lotos sa (LTS) 63.26 1,00 25.40 63.26 3451 122,75 34,86
Lw bogdanka sa (LWB) 41.6 1,00 128.90 41.60 3538 -71,87 -106,30
            54,39 161,72
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 297,34 459,06 54,39 161,72
  • Aktualnie posiadany kapitał: 297,34 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 459,06 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 6714,92 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 6876,64 PLN
Struktura portfela