Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   100,00% portfela
Cez a.s. (CEZ) 37,82% 151.00 142.00 4429 -5,96
Grupa lotos sa (LTS) 34,25% 46.40 64.30 3794 36,37
Orange polska sa (OPL) 21,01% 16.79 7.89 3762 -53,82
Pge sa (PGE) 6,92% 23.30 10.40 3731 -56,49
          -21,10
Struktura portfela