Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Astarta holding nv (AST) 5640 100,00 83.10 56.40 3965 -32,94 -2770,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 12800 80,00 155.00 160.00 3965 2,40 300,00
Grupa lotos sa (LTS) 15625 250,00 37.85 62.50 3965 63,49 6067,87
            11,81 3597,87
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 30467,13 34065,00 11,81 3597,87
  • Aktualnie posiadany kapitał: 30467,13 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 34065,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 3597,87 PLN
Struktura portfela