Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   4,49% portfela
Pmpg polskie media sa (PGM) 2488437.6 565554,00 1.45 4.40 4972 203,01 1667194,32
Relpol sa (RLP) 1777724.4 221110,00 7.04 8.04 5031 13,83 215987,18
TFI   0,01% portfela
Novo Zrównoważonego Wzrostu 8120.67 45,76 264.6900 177.4800 5035 -32,95 -3990,33
Akcje NewConnect   0,18% portfela
E-muzyka sa (EMU) 174998.25 33333,00 1.74 5.25 4824 200,55 116772,63
Gotówka   95,32% portfela
Gotówka 90635599.7 - - - - - -
            81,36 1995963,80
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 4,49% 2382980,50 4266162,00 79,03 1883181,50
TFI 0,01% 12111,00 8120,67 -32,95 -3990,33
Akcje NewConnect 0,18% 58225,62 174998,25 200,55 116772,63
Gotówka 95,32% 0,00 90635599,70 0,00 90635599,70
  • Aktualnie posiadany kapitał: 2453317,12 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 4449280,92 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 21469200,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 23465163,80 PLN
Struktura portfela