Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   85,55% portfela
Asseco poland sa (ACP) 388 4,00 48.21 97.00 3561 96,12 190,16
Ccc sa (CCC) 491.4 4,00 48.92 122.85 3561 144,87 290,72
Gotówka   14,45% portfela
Gotówka 148.49 - - - - - -
            120,67 480,88
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 85,55% 398,52 879,40 120,67 480,88
Gotówka 14,45% 0,00 148,49 0,00 148,49
  • Aktualnie posiadany kapitał: 398,52 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 879,40 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -571,31 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -90,43 PLN
Struktura portfela