Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   59,45% portfela
Pzu sa (PZU) 393.5 10,00 347.40 39.35 4165 -88,67 -3080,50
OFE   2,88% portfela
Allianz Polska OFE 19.08 0,58 25.94 33.00 5321 27,22 4,08
Gotówka   37,67% portfela
Gotówka 249.3 - - - - - -
            -88,17 -3076,42
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 59,45% 3474,00 393,50 -88,67 -3080,50
OFE 2,88% 15,00 19,08 27,20 4,08
Gotówka 37,67% 0,00 249,30 0,00 249,30
  • Aktualnie posiadany kapitał: 3489,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 412,58 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 784,30 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -2292,12 PLN
Struktura portfela