Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   39,89% portfela
Boryszew sa (BRS) 3265 1000,00 0.80 3.27 3478 308,12 2465,00
Gotówka   60,11% portfela
Gotówka 4919.6 - - - - - -
            308,12 2465,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 39,89% 800,00 3265,00 308,12 2465,00
Gotówka 60,11% 0,00 4919,60 0,00 4919,60
  • Aktualnie posiadany kapitał: 800,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 3265,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 2645,61 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 5110,61 PLN
Struktura portfela