Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Bioton sa (BIO) 23430 6000,00 13.70 3.90 2942 -71,55 -58926,18
Livechat software sa (LVC) 272799.98 2000,00 39.40 136.40 2940 245,54 193850,26
Mci capital asi sa (MCI) 120600 6000,00 12.00 20.10 2945 67,18 48463,20
            78,56 183387,28
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 233442,70 416829,98 78,56 183387,28
  • Aktualnie posiadany kapitał: 233442,70 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 416829,98 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 4370,81 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 187758,09 PLN
Struktura portfela