Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   92,31% portfela
Ccc sa (CCC) 0,14% 74.80 123.40 3486 64,97
Energa sa (ENG) 0,01% 17.00 8.19 2875 -51,82
Pge sa (PGE) 0,01% 18.50 9.83 3450 -46,86
Polimex mostostal sa (PXM) 92,15% 1.39 4.42 3496 217,99
OFE   7,69% portfela
AEGON 1,51% 29.80 32.76 3464 9,93
Generali 1,20% 31.96 33.47 3464 4,72
ING 4,97% 33.03 35.78 3464 8,33
          176,10
Struktura portfela