Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
TFI   100,00% portfela
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy 100,00% 134.2200 148.4800 3542 10,62
          10,62
Struktura portfela