Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Cyfrowy polsat sa (CPS) 4848.12 134,00 13.40 36.18 4576 169,25 3047,52
Groclin sa (GCN) 887.65 205,00 4.89 4.33 4576 -11,47 -115,05
Lubawa sa (LBW) 1815 1500,00 2.44 1.21 5302 -50,41 -1845,00
            16,83 1087,47
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 6463,30 7550,77 16,83 1087,47
  • Aktualnie posiadany kapitał: 6463,30 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 7550,77 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 5602,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 6689,47 PLN
Struktura portfela