Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   93,32% portfela
Herkules sa (HRS) 15330 14000,00 2.55 1.09 3573 -57,06 -20370,00
Mdi energia sa (MDI) 6025 2500,00 22.00 2.41 2313 -89,09 -49189,50
Relpol sa (RLP) 36480 6000,00 4.24 6.08 4839 42,71 10918,55
Sygnity sa (SGN) 138000 10000,00 8.95 13.80 4696 53,44 48061,25
Sanwil sa (SNW) 14000 10000,00 1.33 1.40 2642 4,85 648,13
Gotówka   6,68% portfela
Gotówka 15009.8 - - - - - -
            -4,52 -9931,57
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 93,32% 219766,57 209835,00 -4,52 -9931,57
Gotówka 6,68% 0,00 15009,80 0,00 15009,80
  • Aktualnie posiadany kapitał: 219766,57 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 209835,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 100631,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 90699,43 PLN
Struktura portfela