Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   99,85% portfela
Budimex sa (BDX) 26650 100,00 92.00 266.50 4990 189,67 17450,00
Dga sa (DGA) 8600 1000,00 4.90 8.60 4989 75,51 3700,00
Globe trade centre sa (GTC) 717 100,00 32.76 7.17 4976 -78,11 -2559,00
Getin holding sa (GTN) 1452 1000,00 12.16 1.45 4989 -88,06 -10713,00
Grupa lotos sa (LTS) 6260 100,00 33.54 62.60 4976 86,64 2906,00
Pgnig sa (PGN) 6410 1000,00 4.57 6.41 5024 40,26 1840,00
Sygnity sa (SGN) 9900.8 952,00 36.75 10.40 5045 -71,70 -25085,20
Śnieżka sa (SKA) 6400 80,00 40.00 80.00 4976 100,00 3200,00
Skotan sa (SKT) 2220 1000,00 4.12 2.22 5011 -46,12 -1900,00
Wielton sa (WLT) 6410 500,00 10.64 12.82 4989 20,49 1090,00
Puławy sa (ZAP) 4210 50,00 126.70 84.20 4989 -33,54 -2125,00
OFE   0,15% portfela
ING 118.07 3,30 30.30 35.78 5077 18,09 18,08
            -13,31 -12178,12
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 99,85% 91426,00 79229,80 -13,34 -12196,20
OFE 0,15% 99,99 118,07 18,08 18,08
  • Aktualnie posiadany kapitał: 91525,99 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 79347,87 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 1577,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -10601,12 PLN
Struktura portfela