Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   3,14% portfela
Skotan sa (SKT) 70.8 30,00 3.68 2.36 5018 -35,87 -39,60
OFE   70,90% portfela
Generali 1598.56 47,76 29.31 33.47 5192 14,18 198,56
Akcje NewConnect   4,67% portfela
Auxilia sa (AUX) 105.3 30,00 5.00 3.51 5018 -29,80 -44,70
Gotówka   21,29% portfela
Gotówka 480 - - - - - -
            6,88 114,26
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 3,14% 110,40 70,80 -35,87 -39,60
OFE 70,90% 1400,00 1598,56 14,18 198,56
Akcje NewConnect 4,67% 150,00 105,30 -29,80 -44,70
Gotówka 21,29% 0,00 480,00 0,00 480,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 1660,40 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 1774,66 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -613,50 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -499,24 PLN
Struktura portfela