Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Lpp sa (LPP) 1416000 100,00 2040.00 14160.00 5016 594,12 1212000,00
Mennica polska sa (MNC) 21200 1000,00 131.00 21.20 5016 -83,82 -109800,00
            329,01 1102200,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 335000,00 1437200,00 329,01 1102200,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 335000,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 1437200,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1102200,00 PLN
Struktura portfela