Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
(BRS) 1909.03 547,00 9.15 3.49 5083 -61,86 -3096,02
(DGA) 7854 1020,00 4.90 7.70 5083 57,14 2856,00
(SKT) 1824.27 1241,00 4.03 1.47 5083 -63,52 -3176,96
(SUW) 2156 98,00 51.00 22.00 5083 -56,86 -2842,00
            -31,29 -6258,98
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 20002,28 13743,30 -31,29 -6258,98
  • Aktualnie posiadany kapitał: 20002,28 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 13743,30 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -6258,98 PLN
Struktura portfela