Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   12,40% portfela
Elektrotim sa (ELT) 3048.5 455,00 21.82 6.70 4982 -69,41 -6918,32
Mol rt. (MOL) 1050.6 30,00 330.00 35.02 4983 -89,43 -8888,01
Pkn orlen sa (PKN) 21744 240,00 41.45 90.60 4983 117,73 11757,20
Pko bp sa (PKO) 10416.34 226,00 43.90 46.09 4983 4,58 456,25
Lokaty   80,20% portfela
8.5%, 24m 60034.306527433 - - - 4933 200,17 40034,31
8%, 24m 58142.394091918 - - - 4933 190,71 38142,39
8%, 24m 58142.394091918 - - - 4933 190,71 38142,39
8%, 24m 58142.394091918 - - - 4933 190,71 38142,39
Gotówka   7,40% portfela
Gotówka 21624.2 - - - - - -
            125,88 150868,61
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 12,40% 39852,32 36259,44 -9,02 -3592,88
Lokaty 80,20% 80000,00 234461,49 193,08 154461,49
Gotówka 7,40% 0,00 21624,20 0,00 21624,20
  • Aktualnie posiadany kapitał: 119852,32 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 270720,93 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 1624,21 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 152492,82 PLN
Struktura portfela