Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
(ENP) 576 300,00 2.04 1.92 5544 -5,88 -36,00
(MSP) 690 30,00 42.50 23.00 5488 -45,88 -585,00
            -32,91 -621,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 1887,00 1266,00 -32,91 -621,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 1887,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 1266,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 1188,35 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 567,35 PLN
Struktura portfela