Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   96,00% portfela
Boryszew sa (BRS) 197391 34630,00 0.39 5.70 5133 1344,49 183725,92
Ferrum sa (FER) 4158 1100,00 8.53 3.78 5074 -55,82 -5253,15
Skotan sa (SKT) 11799.68 8240,00 1.44 1.43 5131 -0,87 -103,33
Gotówka   4,00% portfela
Gotówka 8888.82 - - - - - -
            509,93 178369,44
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 96,00% 34979,24 213348,68 509,93 178369,44
Gotówka 4,00% 0,00 8888,82 0,00 8888,82
  • Aktualnie posiadany kapitał: 34979,24 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 213348,68 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 10264,80 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 188634,24 PLN
Struktura portfela