Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   66,33% portfela
Orange polska sa (OPL) 275.88 44,00 22.99 6.27 5077 -72,89 -741,68
Pgnig sa (PGN) 1598.8 280,00 3.55 5.71 5077 59,88 598,80
Pko bp sa (PKO) 550 20,00 49.02 27.50 5077 -44,24 -436,40
Trakcja sa (TRK) 332 200,00 5.00 1.66 5077 -67,00 -674,00
Gotówka   33,67% portfela
Gotówka 1399.56 - - - - - -
            -31,25 -1253,28
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 66,33% 4009,96 2756,68 -31,25 -1253,28
Gotówka 33,67% 0,00 1399,56 0,00 1399,56
  • Aktualnie posiadany kapitał: 4009,96 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 2756,68 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 405,86 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -847,42 PLN
Struktura portfela