Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   73,76% portfela
Amica sa (AMC) 1650 20,00 146.90 82.50 3229 -43,84 -1288,00
Ccc sa (CCC) 461.2 10,00 176.10 46.12 3229 -73,81 -1299,80
Ing bank śląski sa (ING) 7605 39,00 135.00 195.00 3229 44,44 2340,00
Kino polska tv sa (KPL) 2900 200,00 14.15 14.50 3229 2,47 70,00
Neuca sa (NEU) 7620 10,00 283.00 762.00 3229 169,26 4790,00
Gotówka   26,24% portfela
Gotówka 7199.5 - - - - - -
            29,52 4612,20
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 73,76% 15624,00 20236,20 29,52 4612,20
Gotówka 26,24% 0,00 7199,50 0,00 7199,50
  • Aktualnie posiadany kapitał: 15624,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 20236,20 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -3090,87 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1521,33 PLN
Struktura portfela