Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex   100,00% portfela
USD 186420 50000,00 2.5750 3.7284 4758 44,79 57670,00
            44,79 57670,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex 100,00% 128750,00 186420,00 44,79 57670,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 128750,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 186420,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 57670,00 PLN
Struktura portfela