Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP   23,93% portfela
HUF 3.52 3,00 1.3623 1.1764 2173 -14,25 -0,59
Akcje NewConnect   76,07% portfela
01cyberaton proenergy sa (01C) 11.19 3,00 0.05 3.73 2165 7308,14 11,04
            244,77 10,44
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP 23,93% 4,12 3,52 -14,47 -0,60
Akcje NewConnect 76,07% 0,15 11,19 7308,14 11,04
  • Aktualnie posiadany kapitał: 4,27 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 14,71 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 10,44 PLN
Struktura portfela