Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Gotówka   74,05% portfela
Gotówka 74,05% - - - -
Fundusze zagraniczne   25,95% portfela
Templeton Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) 25,95% 48.1621 84.5775 3372 75,61
          75,61
Struktura portfela