Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Lpp sa (LPP) 12619999987380 999999999,00 9330.00 12620.00 3399 35,26 3289999996710,00
Gotówka   0,00% portfela
Gotówka 89999999.91 - - - - - -
            35,26 3289999996710,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 9329999990670,00 12619999987380,00 35,26 3289999996710,00
Gotówka 0,00% 0,00 89999999,91 0,00 89999999,91
  • Aktualnie posiadany kapitał: 9329999990670,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 12619999987380,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 71006400,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 3290071003110,00 PLN
Struktura portfela