Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Lpp sa (LPP) 14129999985870 999999999,00 9330.00 14130.00 2544 51,45 4799999995200,00
Gotówka   0,00% portfela
Gotówka 89999999.91 - - - - - -
            51,45 4799999995200,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 9329999990670,00 14129999985870,00 51,45 4799999995200,00
Gotówka 0,00% 0,00 89999999,91 0,00 89999999,91
  • Aktualnie posiadany kapitał: 9329999990670,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 14129999985870,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 71006400,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 4800071001600,00 PLN
Struktura portfela