Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   5,14% portfela
Gtc sa (GTC) 327.8 55,00 9.27 5.96 2342 -35,96 -184,04
Gotówka   94,86% portfela
Gotówka 6050.27 - - - - - -
            -35,96 -184,04
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 5,14% 511,84 327,80 -35,96 -184,04
Gotówka 94,86% 0,00 6050,27 0,00 6050,27
  • Aktualnie posiadany kapitał: 511,84 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 327,80 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 24320,40 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 24136,36 PLN
Struktura portfela