Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   86,02% portfela
Amica sa (AMC) 86,02% 88.10 82.50 3490 -7,20
Gotówka   13,98% portfela
Gotówka 13,98% - - - -
          -7,20
Struktura portfela