Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex   57,33% portfela
GBP 25305.8 5200,00 8.2000 4.8665 1953 -50,54 -25862,20
Gotówka   42,67% portfela
Gotówka 18832 - - - - - -
            -50,54 -25862,20
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex 57,33% 51168,00 25305,80 -50,54 -25862,20
Gotówka 42,67% 0,00 18832,00 0,00 18832,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 51168,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 25305,80 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -25862,20 PLN
Struktura portfela