Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   65,25% portfela
Bnp paribas bank polska sa (BNP) 11284 182,00 55.00 62.00 3483 12,73 1274,00
Gotówka   34,75% portfela
Gotówka 6010.26 - - - - - -
            12,73 1274,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 65,25% 10010,00 11284,00 12,73 1274,00
Gotówka 34,75% 0,00 6010,26 0,00 6010,26
  • Aktualnie posiadany kapitał: 10010,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 11284,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -3988,46 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -2714,46 PLN
Struktura portfela