Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   60,50% portfela
(ENA) 151200 20000,00 10.60 7.56 1525 -28,88 -61405,00
(FER) 38950 9500,00 11.03 4.10 5221 -63,05 -66453,34
(RON) 65190 26500,00 1.62 2.46 4506 51,87 22264,52
(TPE) 95360 40000,00 1.68 2.38 1218 41,90 28160,00
Gotówka   39,50% portfela
Gotówka 229001.8 - - - - - -
            -18,09 -77433,82
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 60,50% 428133,82 350700,00 -18,09 -77433,82
Gotówka 39,50% 0,00 229001,80 0,00 229001,80
  • Aktualnie posiadany kapitał: 428133,82 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 350700,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 614948,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 537514,18 PLN
Struktura portfela