Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Lokaty   95,22% portfela
3%, 12m 95,22% - - 3470 32,35
Rachunki oszczędnościowe   4,78% portfela
3%, 12m 4,78% - - 3470 32,85
          32,37
Struktura portfela