Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   82,78% portfela
Cd projekt sa (CDR) 264775 1700,00 23.85 155.75 3212 553,04 224230,00
Inter rao lietuva ab bankrupt (IRL) 6883.82 701,00 18.90 9.82 3450 -48,04 -6365,08
Gotówka   17,22% portfela
Gotówka 56512.19 - - - - - -
            405,00 217864,92
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 82,78% 53793,90 271658,82 405,00 217864,92
Gotówka 17,22% 0,00 56512,19 0,00 56512,19
  • Aktualnie posiadany kapitał: 53793,90 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 271658,82 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 8127,80 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 225992,72 PLN
Struktura portfela