Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   21,04% portfela
Bioton sa (BIO) 585.75 150,00 5.76 3.90 2408 -32,20 -278,25
Gotówka   78,96% portfela
Gotówka 2198.85 - - - - - -
            -32,20 -278,25
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 21,04% 864,00 585,75 -32,20 -278,25
Gotówka 78,96% 0,00 2198,85 0,00 2198,85
  • Aktualnie posiadany kapitał: 864,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 585,75 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 144953,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 144674,75 PLN
Struktura portfela