Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   22,76% portfela
Kghm polska miedź sa (KGH) 22110 200,00 124.90 110.55 3427 -11,49 -2870,00
Gotówka   77,24% portfela
Gotówka 75020 - - - - - -
            -11,49 -2870,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 22,76% 24980,00 22110,00 -11,49 -2870,00
Gotówka 77,24% 0,00 75020,00 0,00 75020,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 24980,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 22110,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -2870,00 PLN
Struktura portfela